Slim Molenwijk


In 2015 zijn wij als wijkvereniging gestart met ons Slim Molenwijk project.  Dit project was in samenwerking met de gemeente Heumen georganiseerd in het kader van Buurten over Energie. Doel van dit project was het bereiken van energiebesparende en woningverbeterende maatregelen door samenwerking van bewoners. De samenwerking zit in het delen van kennis, ervaringen en collectieve inkoop.

Parallel aan het thema energiebesparing is het Schuine-dakenproject gestart.  Een aantal bewoners in de Molenwijk heeft aangegeven dat bij een groot aantal rijtjeswoningen in de nabije toekomst de bitumen daken aan vervanging toe zullen zijn. Omdat bij dakvervanging  ook de isolatiewerkzaamheden worden uitgevoerd en er wellicht een collectieve aanpak uit voort kan komen,  is dit project ingevoegd onder Slim Molenwijk.

Op 2 juni 2015 is er een eerste bijeenkomst georganiseerd in basisschool De Vuurvogel2 voor buurtbewoners om te peilen hoe groot de interesse was om energiebesparende maatregelen te nemen voor hun huizen. Maar bovenal om deze collectief in te kopen. Immers, hoe meer deelnemers, hoe goedkoper het zou zijn. De animo hiervoor was groot met zo’n 100 belangstellenden.

Als eerste heeft de VBM opdracht gegeven aan een extern bureau voor het maken van een energie-index berekening. Dit als voorbeeld om te kunnen starten. De rapportage hiervan is op 6 oktober 2015 gepresenteerd in een openbare bijeenkomst in de wijk. (Zie link).

Tijdens deze bijeenkomst gaven 2 deskundigen uitleg over de diverse opties om energie te besparen (vloer/dakisolatie, HR++glas, zonnepanelen/zonneboilers). Hierna is in kaart gebracht wie er wat wil om groepen (5 – 10 personen)te formeren met dezelfde belangstelling. Via zogenaamde vervolg “appeltaart” gesprekken kon dan meer in detail en meer gericht worden besproken wat de wensen waren. Vervolgens heeft elke groep tenminste 3 offertes vergeleken om hieruit een keuze te maken. Deze keuzes en prijsindicatie werden op onze website vermeld. Bij ons adviezen gaven niet alleen de prijs/kwaliteit verhouding, maar ook dat het bedrijf in onze regio/gemeente gevestigd was.

Er zijn een viertal projectgroepen samengesteld.

  1. Zonnepanelen
  2. Vloerisolatie
  3. Schuine daken vervanging
  4. HR++ glas en spouwisolatie

Per projectgroep zijn er meerdere offertes bij bedrijven in de regio aangevraagd voor de meest voorkomende woningtypen in de Molenwijk. Keuze is gemaakt voor modeltypes hoekwoning rijtjeswoning, tussenwoning rijtjeswoning, en een 2-onder 1 kapper. De resultaten daarvan zijn bijeengebracht en gepresenteerd.

Doelstelling van het project was mede te kijken naar een collectieve aanpak en of collectieve inkoop. Er is niet op collectieve aanpak verder uitgewerkt of tot uitvoering gekomen. Wel heeft een aantal bewoners in de loop van de daarop volgende jaren individueel een aantal isolatiemaatregelen laten uitvoeren met de betreffende bedrijven en zijn er via de bedrijven uit het project zonnepanelen geplaatst.

Het is gebleken dat het delen van de kennis met naaste buren/ straten onderling en de ervaringen met de werkzaamheden met de betreffende bedrijven het meeste heeft bijgedragen in dit Slim Molenwijk project. De verwachting is danook dat deze ervaringen voor de toekomst bij kunnen dragen tot het versnellen van verduurzaming van de Molenwijk. Wellicht dat collectieve inkoop en aanpak dan de volgende stap is, die we kunnen bereiken.