Algemene Ledenvergadering 2019


Op donderdag 28 november 2019 houdt de Vereniging Belangenbehartiging Molenwijk haar jaarlijkse algemene ledenvergadering. De aanvang is weer om 20.00 uur in de school De Vuurvogel aan De Schoren 10.

Ook dit jaar weer een belangrijke vergadering voor onze wijkvereniging. Op de agenda staan

  1. Opening 20.00 uur
  2. Notulen ALV 22-11-2018 (Download hier: Notulen ALV 22 november 2018)
  3. Financiële verantwoording/ benoeming kascommissie
  4. Verkiezing bestuur
  5. Evaluatie activiteiten 2018 – 2019 / programma 2020
  6. Werkgroep herbestemming Molenwijk-terrein / locatie De Vuurvogel – stand van zaken
  7. Rondvraag
  8. Sluiting 22.00 uur

Wij zijn dringend op zoek naar enthousiaste mensen om het bestuur te komen versterken! Omdat een drietal bestuursleden bij de algemene ledenvergadering op 28 november hun functie gaat neerleggen, kunnen we meerdere mensen gebruiken. Wij zijn op zoek naar een voorzitter, penningmeester en daarnaast naar minimaal twee algemene bestuursleden.

Het bestuur vergadert ongeveer 8x per jaar. Daarnaast nemen de bestuursleden deel aan activiteiten die binnen de wijkvereniging worden ontplooid zoals deelname aan een werkgroep of organisatie van bijvoorbeeld burendag. Een ander onderdeel is het contact houden met de gemeente en andere organisaties over dingen die betrekking hebben op de Molenwijk. Dat kan bijvoorbeeld gaan over verkeersveiligheid, onderhoud groen, overlast in de wijk, samen dingen ondernemen op het gebied van duurzaamheid, maar zeker ook leuke initiatieven ontwikkelen voor prettig wonen en leven in de Molenwijk. De zwaarte van de bestuursfunctie wordt onderling verdeeld.

Lijkt je dit wat, kom dan eens een keertje praten. Gelieve contact op te nemen met info@vbmolenwijk.nl of bel gewoon even met de secretaris op 06-12725582.