Vereniging


Historie

De vereniging is in 2007 opgericht door bewoners van de Molenwijk en oorspronkelijk ontstaan uit onvrede over het sluiten van de school en de gemeentelijke woningbouwplannen m.b.t. de school,  het schoolterrein en  het speelveld bij de basisschool de Molenwijk.  Mede door de actie van de vereniging is de school behouden en is uit de Molenwijkschool de jenaplanschool De Vuurvogel 2 ontstaan. Daarnaast is het speelveld gebleven.

In de daaropvolgende jaren bleef het behoud van de school voor de Molenwijk een hot topic. De VBM heeft zich bij de gemeente Heumen sterk gemaakt vóór behoud van de school als het “Hart van de Molenwijk”. Helaas heeft de gemeente Heumen begin 2018 toch besloten de school uit de wijk te laten gaan en elders in Malden nieuwbouw te laten plaatsvinden.

Naast de inzet voor behoud van de school in de wijk heeft de vereniging diverse activiteiten opgezet met als doel de leefbaarheid van de Molenwijk te bevorderen. Denk bijvoorbeeld aan dingen als Jeu-de boules wedstrijden, kinderspelletjes, initiatieven ontplooien als burendag door straatambassadeurs, maar ook de vele gesprekken met de gemeente en de politieke partijen over onderwerpen als straatverlichting, onderhoud groenvoorzieningen, reparatiewerkzaamheden aan wegen, veiligheid in de wijk etc.  Zo is er vanuit de vereniging een Whatsapp groep Molenwijk Alert opgezet om snel informatie over inbraak, diefstal, parkeerschade etc. over de wijk te kunnen delen.

Vanaf 2015 heeft de wijkvereniging ook het thema duurzaamheid opgepakt door informatie over energiemaatregelen als isolatie en zonnepanelen te verstrekken. Speerpunt bij dit Slim Molenwijk project was om  bewoners met elkaar in contact te brengen, te informeren en mogelijkheden voor het samen kennis te delen en het samen doen(collectieve inkoop) te bevorderen.  Een groot aantal bewoners zijn daarmee aan de slag gegaan. Op diverse woningen zijn zonnepanelen geplaatst en zijn spouwmuren, daken en/of vloeren geïsoleerd Dit project loopt nog steeds door nu er diverse overheidsregelingen zijn, waarmee deze energiemaatregelingen gefinancierd kunnen worden.

Binnen het Slim Molenwijk project is ook een Schuinedakengroep actief geweest voor onderzoek naar gezamenlijke aanpak van isolatie en vernieuwing van de daken. De belangstelling is groot, maar heeft i.v.m. (individuele) financiering en de grootte van het project nog niet direct tot gemeenschappelijke concrete uitvoering geleid. Het heeft in ieder geval wel geleid tot een eerste aanzet om wijkbewoners met elkaar in contact te brengen om samen mogelijkheden te ontplooien.

Tijdens diverse wijkbijeenkomsten werd vaak gezegd dat de meeste mensen helemaal niet weten wie er achter de schutting woont.  Er wordt namelijk in de Molenwijk veel verhuisd. De oudere generatie maakt plaats voor jonge gezinnen.  Het contact maken tussen deze bewoners lukt nog niet echt, terwijl er kennelijk wel behoefte aan is. Er is veel diversiteit, kennis en kunde in de Molenwijk, maar wij weten het niet van elkaar. Daarom wil de vereniging graag meer mogelijkheden creëren om op een ongedwongen en gezellige manier met elkaar in contact te komen.  Zo is in 2017 het project Straatambassadeurs een groep wijkbewoners in een werkgroep geformeerd om  kleinschalige initiatieven in hun eigen straat of buurt te ontplooien. Zo vonden er kleine buurtborrels plaats,  organiseerde een buurtje een zomer bbq en namen een aantal straten deel aan de landelijke burendag.

Vanaf 2018 staat de herinrichting van de leegkomende locatie van de school De Vuurvogel weer sterk op de agenda. De gemeente Heumen heeft de aanwonenden van de school/wijkbewoners van de Molenwijk de toezegging gedaan mede vorm te mogen geven (coproductie) aan de verdere invulling van de herbestemming. Daar gaan we als wijkvereniging natuurlijk mee aan de slag!

logo2