Projectteam Schuine daken


Dit projectteam bestaat uit: Roland Daniels, Jeroen Bakker, Theo Jetten, Teun Casteleijn en Bert Vissers

BERICHT VAN ‘DE DAKENGROEP’
Stand van zaken 25 april 2016
Sinds januari jl. heeft De Dakengroep opnieuw een aantal gesprekken gevoerd met medewerkers van
de gemeentelijke diensten Bouw- en Woningtoezicht en Welstand over de door hen gestelde criteria
met betrekking tot de renovatie van de daken in de Molenwijk. Deze gesprekken hebben tot de
volgende afspraken geleid:
– voor de werkzaamheden aan onze daken is geen vergunning vereist (!)
– twee verschillende soorten dakbedekking op een blok van huizen mag, mits de antracietkleur van de bedekking sterk met elkaar overeenkomt, en …
– … het hoogteverschil tussen twee soorten dakbedekking zeer gering blijft, en …
– … het renoveren van de daken wordt akkoord bevonden als we een isolatiewaarde
hanteren van RC 2.5 en hoger.
Dit alles maakt het mogelijk om de woningen van binnenuit te isoleren. Wat het voordeel heeft dat
een eigenaar ervoor zou kunnen kiezen om het dak eerst te vervangen, en eventueel in een later
stadium het dak te isoleren. Het kan ook tegelijkertijd.
Aan de hand van de geschatte kosten door bouwkundige Robert van Ham, heeft De Dakengroep
gekozen voor de optie om het dak te vervangen door een geheel nieuw dak van underlayment-platen
met antracietkleurig bitumen daarop, en van binnenuit geïsoleerd met platen met een RC 2.5
waarde.
Op dit moment hebben we bestekbeschrijving en gedetailleerde bouwtekeningen van Robert bij
twee aannemersbedrijven neergelegd. De firma’s Hans Hoenselaar uit Malden en Janssen uit Beugen
komen over een paar weken met een offerte. Als De Dakengroep deze offertes heeft ontvangen
willen we graag alle geïnteresseerde buurtgenoten die aan hun dak willen werken uitnodigen voor
een gezamenlijke bijeenkomst. De Dakengroep presenteert dan wat we in zijn totaliteit hebben
uitgewerkt. Op die bijeenkomst zal er, aan de hand van de plannen en de prijzen, geïnventariseerd
worden wie er uit de buurt geïnteresseerd is voor gezamenlijke inkoop en uitvoering. Vanuit de
wetenschap wie er uiteindelijk mee willen gaan doen wordt er dan onderhandeld met de
leveranciers.
De volgende buurtbijeenkomst is op maandag 13 juni 2016
Tijdstip: 19.30 uur
Locatie: Basisschool De Vuurvogel

Bestektekening-bestaand < zie de info

Bestektekening-details < zie de info

Bestektekening-nieuw < zie de info

Bestek Rapport VBM