Oproep deelnemers werkgroep herbestemming vuurvogel locatie


MALDEN – 9 oktober 2018

Wist u dat ?

De gemeente Heumen heeft begin dit jaar een aantal beslissingen genomen m.b.t. onze wijk.

  • De school zal uit onze wijk verdwijnen. Er volgt een nieuw te bouwen hoogbouwschool in de naastgelegen Kroonwijk.
  • De oude Vuurvogel school zal afgebroken worden. Het terrein zal een nieuwe invulling krijgen.

Er is reeds een keuze gemaakt door de gemeente voor een invulling van de leeg te komen locatie:

  • bouw van een appartementencomplex met 10 senioren-woningen, aanleg parkeerplaatsen, behoud openbare groene ruimte met behoud van bestaand groen en speelmogelijkheid voor kinderen.
  • Verplaatsing van het monument De Windvleugel
  • Aanwonenden/ wijkbewoners mogen in coproductie met de gemeente vorm gaan geven aan de verdere invulling van de herbestemming.

Wij vinden het belangrijk dat onze wijkbewoners kunnen meepraten over deze plannen en kunnen bijdragen tot fijn wonen en leven in de Molenwijk.

Wilt u ook een bijdrage aan de planontwikkeling leveren ?

Meld u zich dan aan voor onze werkgroep bij info@vbmolenwijk.nl.