Informatieavond 29 maart gemeentehuis


Regenwaterafkoppeling,  wegenonderhoud, sloop school

De gemeente Heumen organiseert woensdagavond 29 maart om 19.30 uur een informatie avond op het gemeentehuis over werkzaamheden aan de wegen, aanleg regenwater infiltratie-riool en uitbreiding groenstroken aan De Schoren, De Wieken en De Kruigang.

Het doel is om de (asfalt)wegen op te knappen en het regenwater van verhardingen en daken zoveel mogelijk in de bodem en groenvoorzieningen op te vangen, in plaats van afvoeren via het riool.

Tevens licht de gemeente u in over de sloop van de school aan De Schoren, verkeersaansluiting en de ontwikkeling van het terrein.

Omwonenden ontvangen binnenkort een uitnodiging per brief.

Aanmelden

Wilt u zich aanmelden om deze bijeenkomst op 29 maart bij te wonen?
Stuur dan een e-mail aan rioolenwater@heumen.nl.