Het Bestuur


Het bestuur van de Vereniging Belangenbehartiging Molenwijk bestaat normaliter uit 5, op dit moment uit 3 mensen:

  1. Voorzitter / interim Secretaris Judith Hermens
  2. Penningmeester Maartje van de Wetering
  3. Algemeen bestuurslid Marcel Hermens
  4. Algemeen bestuurslid (vacant)
  5. Algemeen bestuurslid (vacant)

De bestuursleden zijn allen reeds jaren woonachtig in de Molenwijk. Ze hebben een verschillende achtergrond en verschillende jaren ervaring in bestuursfuncties in onze vereniging en/of andere verenigingen.

Een bestuurslid wordt door de Algemene Leden Vergadering (ALV) voor een aantal jaren benoemd en volgt een vastgesteld rooster van aftreden. Herbenoeming na een bestuursperiode is mogelijk en zal opnieuw goedgekeurd moeten worden door een ALV. De Algemene ledenvergadering vindt plaats in november.

Graag willen wij ons bestuur uitbreiden met nieuwe enthousiaste bestuursleden. Heeft u interesse ? Neem dan even contact met ons op!

U kunt contact opnemen met het bestuur middels het contactformulier elders op deze website, mail info@vbmolenwijk.nl of per post via:

Secretariaat VBM
De Kruigang 41
6581 CT Malden