Afronding sloop basisschool De Vuurvogel aan De Schoren en aansluitende werkzaamheden


Brief Gemeente aan inwoners:

 

Geachte bewoner(s) van de wijk Molenwijk,

Met deze brief willen we u op de hoogte brengen van de afronding van de sloop van basisschool De

Vuurvogel en de werkzaamheden die nog uitgevoerd gaan worden.

Sloop basisschool De Vuurvogel en afwerking terrein

In de afgelopen maanden is de voormalige basisschool De Vuurvogel aan de Schoren gesloopt.

De sloop is afgerond. Het terrein is puin- en asbestvrij opgeleverd.

De bouwhekken worden binnenkort nog verwijderd.

Voor de winterperiode gaan we het terrein afwerken.

De afwerking bestaat uit het aanbrengen van een laagje grond, waarna het terrein kan worden ingezaaid met een graskruidenmengsel.

Als de temperatuur overdag boven de 10 graden Celsius is, heeft het graszaad nog kans om te ontkiemen.

Het gras zal volgend voorjaar verder dichtgroeien.

De transportroute voor de aanvoer van grond loopt tijdelijk via de Randwijksingel over het voetbalen het volleybalveld.

Deze route wordt daarna weer hersteld waarbij de velden worden verbeterd.

Van de werkzaamheden kunt u enige geluidsoverlast ondervinden, wanneer u direct naast het af te werken terrein woont.

Onderzoeken

De komende weken worden er op het terrein nog enkele grondonderzoeken uitgevoerd.

Ook is een archeologisch onderzoek uitgevoerd.

Deze onderzoeken zijn nodig in verband met de voorbereiding van plannen voor de herontwikkeling van het terrein.

De onderzoekswerkzaamheden bestaan uit het handmatig boren van gaten en het machinaal graven van enkele proefsleuven.

De gaten en sleuven worden na het onderzoek weer dichtgemaakt. Van deze werkzaamheden ondervindt u geen overlast.

Plaatsing van tijdelijke speeltoestellen

Helaas waren de meeste speeltoestellen op het schoolterrein zo erg beschadigd dat ze niet meer veilig waren om te laten staan.

Daarom zijn de speeltoestellen verwijderd. We gaan als gemeente de speelplaats opnemen in ons onderhoud en voorzien van een aantal tijdelijke speelobjecten.

De ‘jeux des boules’ baan wordt opgeknapt, evenals het voetbalveld en volleybalveld.

De zandbak wordt verwijderd, omdat deze nauwelijks wordt gebruikt en verouderd is.

De struiken rondom de speelvoorzieningen worden gesnoeid en zullen vanaf nu door ons worden onderhouden.

Werkzaamheden door Liander aan het transformatorhuisje

Er staat aan de noordkant van het voormalig schoolterrein een transformatorhuisje van Liander (schuin tegenover De Schoren huisnummer 26).

Liander gaat deze ruimte renoveren en de kabels aanpassen in het kader van de energietransitie.

Voor het aanpassen van de kabels wordt er gegraven en zullen struiken en één berkenboom verwijderd worden.

Het groenvak ten noorden van de transformatorruimte wordt na de werkzaamheden weer aangeplant.

De verdere aanplant van begroeiing wordt meegenomen bij de toekomstige herinrichting van het Molenpark.

Van de werkzaamheden kunt u enige geluidsoverlast ondervinden, wanneer u direct naast de tramsformatorruimte woont.

Reconstructie van weg en riool in De Schoren en De Wieken

Momenteel worden er werkzaamheden uitgevoerd in De Schoren en De Wieken. Er wordt nieuwe regenwater riolering aangelegd, zodat de straat klimaatadaptief wordt gemaakt. Ook wordt de rijbaan vernieuwd en krijgen bomen meer groeiruimte.

Anders dan eerder gemeld, worden de meeste materialen nu opgeslagen aan De Wieken tegenover huisnummers 2-20.

Het terrein van de voormalige basisschool De Vuurvogel aan de Schoren zal hiervoor dus niet meer worden gebruikt.

De bouwkeet van de aannemer Remmits blijft nog enige tijd aan De Schoren staan (ter hoogte van De Schoren huisnummer 8).

Meer informatie

Meer informatie over de reconstructie van De Schoren en De Wieken kunt u vinden op: https://www.heumen.nI/regenwaterafkoppeling-en-wegenonderhoud-moIenwiik-O

Meer informatie over de herontwikkeling van De Schoren en het Molenpark kunt u vinden op: https://www.heumen.nl/de-schoren

 

Contactpersoon per project:

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met onze contactpersonen via telefoonnummer 14-024 of via heumen@heumen.nl.

  • Herontwikkeling De Schoren en het Molenpark: Remco Bontenbal
  • Reconstructie De Schoren en De Wieken: Frans Roelofs
  • Sloop basisschool De Vuurvogel en afwerking terrein: Bart Raadschelders.

Met vriendelijke groet, namens burgemeester en wethouders

 

Brief Afronding Sloop School pagina 1

Brief Afronding Sloop School pagina 2

Brief Afronding Sloop School pagina 3

Brief Afronding Sloop School pagina 4