Projectteam HR++ glas schuine-daken-woning


ISOLATIE GLAS  HR ++ Glas Schuine daken woning

Om een goede isolatie te realiseren moet een aantal maatregelen genomen worden in de huizen die nog in de originele staat verkeren. Onderzoek is gedaan naar directe vervanging van het enkelglas, maar daarnaast ook naar vervanging van het bestaande dubbelglas, buitendeuren en isolatie van de gevelplaten

Werkwijze

Als referentie is een tussenwoning aan de Kruigang gehanteerd. Deze woning is als uitgangspunt gebruikt voor de offertes voor HR ++ glas. Aan viertal bedrijven is hiervoor een offerte opgevraagd. Om de mogelijkheden voor deelnemers goed te laten zien, is gekozen om de voorkant(straatzijde) en achterkant (tuinzijde) van de woning en de boven- en onderzijde van de woning in aparte modules op te nemen.  Elke deelnemer heeft daardoor de mogelijkheid om een enkele module te kiezen passend bij het eigen budget van de deelnemer.

Situatieschets van de woningen met de schuine daken

De beglazing betreft glas in de voorgevel en de achterpui. In zowel de voorgevel als de achtergevel bestaat het glas gedeeltelijk uit enkelglas, dubbelglas in uitzet/draairamen en dubbelglas in vaste delen. Het enkelglas zit in de voordeur, de achterdeur, balkondeur en In de uitzetramen (bovenlichten). In de draairamen zit dubbelglas. Deze ramen zitten in een metalenframe. Het vaste glas zit in vaste houten kozijnen. Het dubbelglas is van fabrieksjaar 1979.  Tussen de boven- en ondergedeeltes van de ramen zitten gevelplaten (borstwering). Deze zijn niet geïsoleerd.

Bevindingen

Uit de gesprekken met de verschillende bedrijven is gebleken, dat de bestaande buitendeuren niet geschikt zijn voor plaatsing van dubbelglas HR++.. Deze zullen vervangen moeten worden door een nieuwe deur. Het is dan raadzaam om gelijk goed hang- en sluitwerk (inbraak werend) voor de nieuwe achterdeur te kiezen. In de voordeur kan wel dubbelglas middels opzetglaslatten. Echter advies is ook om de voordeur te vervangen inclusief goed hang- en sluitwerk en te kiezen voor veiligheidsglas. Op de bovenverdieping moet de balkondeur ook vervangen worden indien er HR++ glas in geplaatst wordt.

De draaiende raamdelen met dubbelglas fungeren als koudebrug. Geadviseerd is om deze ramen geheel te vervangen voor nieuw HR++ glas inclusief een nieuw houten raamwerk.

Hout versus kunststof

Aangezien geadviseerd werd om de bestaande houten deuren en metalen raamwerk te vervangen, wilden we niet alleen kijken naar houten constructies, maar ook naar kunststof kozijnen.

Bij de bedrijven die kunststofkozijnen leveren kwam naar voren dat er niet gekozen kan worden voor een gedeelte kunststof en rest houten kozijnen laten zitten. Indien men kiest voor bijvoorbeeld alleen een achterdeur en bovenlicht van kunststof moeten ook de huidige houten kozijnen verwijderd worden. Dit brengt met zich mee dat de hele gevel van een verdieping als geheel in kunststof geplaats dient te worden. Voordeel daarvan is dat men dan wel een andere gevelindeling kan maken bijvoorbeeld kiezen voor openslaande tuindeuren, schuifpui etc.

Nadeel kan zijn de kostprijs. Immers je vervangt delen die je anders wellicht niet zou vervangen. Overigens zijn deze nieuwe indelingsmogelijkheden ook in houten versie te kiezen. In de opgevraagde offertes hebben wij geen nieuwe indelingsmogelijkheden op laten nemen. Dit is naar onze mening voor keuze van de deelnemer zelf. Mocht er grote animo zijn onder de deelnemers om wel te kiezen voor bijvoorbeeld tuindeuren, dan kunnen we hier in een vervolgtraject specifieker met de betreffende bedrijven offertes voor op laten stellen.

Voor een eerste oriëntatie bieden we voor u onderstaand een viertal offertes aan, die enigszins vergelijkbaar zijn.  Let wel. Dit is voor 1 modelwoning. Welke offerte  voorkeur heeft is afhankelijk van uw eigen situatie, keuze en/of budget.

 Offerte bedrijf 1:

Algemeen: vervanging van het enkelglas, vervanging van het dubbelglas, nieuwe voordeur, nieuwe achterdeur, vervanging van de metalen (uitzet)ramen voor houten frame, plaatsing draaikiepramen, isoleren borstweringpanelen, levering en plaatsing en afhangen deuren conform politiekeurmerk.  Totaal   €10.777,=   (incl. btw)

Offerte bedrijf 2:

Algemeen: vervanging van het enkelglas, vervanging van het dubbelglas in bovenlichten en 4 ramen achterzijde beneden, nieuwe achterdeur, nieuwe voordeur, vervanging van de metalen (uitzet)ramen voor houten frame, levering en plaatsing en afhangen deuren conform politiekeurmerk. Totaal € 10.673,= (incl. btw)

 Offerte bedrijf 3:

Algemeen: totale vervanging van gevel voor kunststofkozijnen met HR++ glas, nieuwe voordeur, nieuwe achterdeur, plaatsing draaikiepramen, vervanging borstweringpanelen, levering en plaatsing en conform politiekeurmerk. Totaal €24.446,= (incl. btw).

 Offerte bedrijf 4:

Algemeen: totale vervanging van gevel voor kunststofkozijnen met HR++ glas, nieuwe voordeur, nieuwe achterdeur, plaatsing draaikiepramen, isoleren borstweringpanelen, levering en plaatsing en conform politiekeurmerk. Totaal  €17.834,= (incl. btw)

Ons lijkt de goedkoopste oplossing met het snelste te behalen rendement:

Achterdeur en balkondeur vernieuwen met hang- en sluitwerk en HR++ glas. Daarbij het metalen bovenlicht vervangen voor een raam met HR++ glas. Tevens vervanging van de voordeur met HR ++ glas. De overige onderdelen niet aanpassen of later.