Vuurvogel mag naar Kroonwijk


MALDEN – 18 januari 2018

Nieuwbouw van basisschool De Vuurvogel aan de Gladiolenstraat in Malden is een gelopen race. De gemeenteraad zal komende week donderdag met de keuze voor deze locatie instemmen, zo viel gisteravond op te maken uit de vergadering van de raadscommissies welzijn en grondzaken.

Fietsstraat

Daarnaast  vroegen commissieleden van diverse partijen aandacht voor een goede verkeersafwikkeling rond de Gladiolenstraat, een veilige route voor fietsers en voetgangers en veilige oversteekplaatsen op een aantal drukke wegen rond de Kroonwijk. Dat het in deze wijk drukker zal worden door de komst van de school staat vast. GroenLinks/PvdA pleitte er daarom voor van de Gladiolenstraat een ‘fietsstraat’ te maken waar automobilisten ‘te gast’ zijn.

De locatiekeuze van de nieuwbouw heeft eerder tot veel discussie geleid. Een deel van de ouders wilde dat er in de Molenwijk een basisschool zou blijven, terwijl dat voor Conexus, het schoolbestuur waar de Vuurvogel onder valt, geen optie was. Tegelijkertijd zag een deel van de Kroonwijk de komst van de school niet zitten.

Overeenstemming

Met name VVD wilde van wethouder Ellen de Swart weten wie uiteindelijk de locatie heeft bepaald: de gemeente of het schoolbestuur. Volgens De Swart is daar geen antwoord op te geven. ,,Gemeente en de schoolbesturen hebben daar samen uit moeten komen, in het zogeheten ‘op overeenstemming gericht overleg’. Daar zijn verschillende varianten besproken. De Molenwijk was voor Conexus niet aan de orde. Wij hebben, vanuit het belang van de leerlingen, de voorkeur uitgesproken voor een centraal gelegen locatie in Malden-oost waar beide locaties in samengebracht kunnen worden. Daarom is gekozen voor de Kroonwijk. Uiteindelijk stroken de belangen van ons en die van Conexus met elkaar.”

Bron: De Gelderlander 18-01-2018