Molenwijk verliest school maar krijgt een nieuw hart


MALDEN – 26 januari 2018

Bewoners van de Molenwijk in Malden-Noord krijgen alle ruimte om op de plek van basisschool De Vuurvogel II een nieuw hart van de wijk te realiseren. Dat heeft de gemeenteraad donderdagavond bepaald, direct nadat de raad unaniem instemde met verhuizing van de twee Vuurvogel-scholen naar nieuwbouw in het Kroonwijkplantsoen.

Met het besluit is een einde gekomen aan een jarenlang durend proces rond de huisvesting van de basisscholen in Malden. Meerdere raadsleden staken niet onder stoelen of banken dat ze het liefst hadden gehad dat de Vuurvogel in de Molenwijk zou blijven. Ze spraken hun teleurstelling uit over de houding van het schoolbestuur van Conexus, dat in hun ogen niet flexibel was en lang vasthield aan de Veldsingel als plek voor beide locaties.

Opgelucht

Dat het Kroonwijkplantsoen uiteindelijk als compromis uit de bus is gekomen, noemden raadsleden ‘het minst slechte alternatief’. Toch toonden ze zich ook opgelucht, dat er na een jarenlang proces eindelijk een besluit is gevallen.

De Vuurvogel heeft twee locaties, aan de Veldsingel en de Schoren, en wil graag naar één plek toe. Met name omwonenden van de Schoren in de Molenwijk maakten afgelopen jaren duidelijk dat ze de school niet kwijt willen. Niet alleen vanwege de kinderen in de wijk, maar ook vanwege de vele activiteiten voor buurtbewoners in het schoolgebouw. Het verdwijnen van de Vuurvogel zagen ze als het verlies van het hart uit de wijk.

Nieuw groen hart

Namens een groep van minimaal twintig buurtbewoners lanceerde een omwonende gisteren tijdens de raadsvergadering het plan om op de plek van de school een nieuw levendig hart te creëren. De groep ziet mogelijkheden om er een groen parkachtig gebied van te maken, met plek voor ontmoeting, spel en bewegen en tevens waar installaties geplaatst kunnen worden waarmee de wijk klimaatneutraal zou kunnen worden. Ze verzochten de raad om ruimte om dat idee verder te mogen onderzoeken.

De bewoners werden op hun wenken bediend. Op initiatief van het CDA stemde de raad unaniem voor een voorstel waarbij voor de herbestemming van de locaties Veldsingel en Schoren slechts ruime kaders werden vastgesteld. Daarbinnen is nog veel mogelijk, mede-afhankelijk van wat de buurt wenst. Voor de Schoren betekent dat: weinig bebouwing (een appartementencomplex van tien woningen), veel groen en wellicht nog de bouw van enkele patiowoningen waarvan er een als buurtcentrum gebruikt kan worden zolang de wijk daar behoefte aan heeft.

Niet kostendekkend

Belangrijk daarbij is dat plannen niet meer kostendekkend hoeven te zijn, zoals het college van burgemeester en wethouders aanvankelijk had bedacht. Molenwijkers mogen over de herbestemming niet alleen meepraten maar kunnen actief mee bepalen, de hoogste mate van participatie die de gemeente Heumen kent.

Bron: De Gelderlander 26-01-2018