Wijk van de Toekomst


MALDEN -31 januari 2020

Op Donderdag 13 februari organiseert de VBM een informatieve bijeenkomst voor de inwoners van de Molenwijk.

Het thema van deze avond is : de Molenwijk: Wijk van de Toekomst!

De gemeente Heumen is in 2020 gestart met een “Wijk van de Toekomst” project. De “Wijk van de Toekomst” richt zich op de stapsgewijze afkoppeling van het aardgas van wijken in Malden en het realiseren van nieuwe warmte voorzieningen. Dit betekent dat we alternatieven gaan gebruiken voor het koken op aardgas en verwarmen van woningen en gebouwen. Maar de toekomst gaat niet alleen over aardgasvrij en de betaalbaarheid hiervan. De toekomst gaat ook over prettig samenwonen en werken, het houdt dus niet op bij warmte. De gemeente Heumen start in Malden met een “Wijk van de Toekomst” in drie wijken : de Molenwijk, Kroonwijk en Randwijk.

De gemeente kiest bewust voor een aanpak waarbij inwoners de regie krijgen over hun toekomst. In een proces van ongeveer 1,5 jaar is het de bedoeling dat inwoners, samen met partijen als de gemeente, netbeheerder, woningcorporatie en energieloket, toewerken naar een plan om de toekomst te gaan realiseren. Samen kaders stellen, onderzoeken, ontdekken en stappen zetten. Er zijn nog geen keuzes gemaakt, de toekomst ligt open. De organisatie Spectrum is gevraagd dit proces te begeleiden.

Het proces van allereerste idee tot realisatie om een wijk aardgasvrij te maken verloopt in verschillende fases. Naarmate het proces vordert, worden de ideeën steeds concreter uitgewerkt tot gedetailleerde plannen en verbreedt het de betrokkenheid van wijkbewoners.

Graag nodigen wij u uit om deze bijeenkomst bij te wonen.  U bent welkom op donderdag 13 februari, van 20.00 tot 21.30 uur in de school De Vuurvogel, De Schoren 10. Inloop is vanaf 19.30 uur . Aanmelden vooraf is niet nodig !

Flyer "Wijk van de Toekomst"