Uitnodiging Gemeente Heumen n.a.v. Informatiebijeenkomst Woningbouwplan De Schoren en herinrichting Molenwijkpark 20 November 2023


 

Hieronder de brief van de gemeente:

Beste bewoner(s) van de Molenwijk,

Wij nodigen u uit voor een informatiebijeenkomst op maandag 20 november 2023.

Onderwerp: Molenpark Informatiebijeenkomst over Woningbouwplan De Schoren en herinrichting
Wanneer: maandag 20 november 2023
Tijd: 19.30 – 21.30 uur
Waar: Multifunctioneel Centrum Maldensteijn, kerkplein 8 Malden
Aanmelden. via e-mailadres rbontenbal@heumen.nl (aanmelden uiterlijk 15 november 2023;

Geeft u ook aan met hoeveel mensen u de bijeenkomst wilt bijwonen).

U kunt de bijeenkomst alleen bijwonen wanneer u zich heeft aangemeld voor 15 november aanstaande.

 

De basisschool De Vuurvogel aan de Schoren is gesloopt. Dat betekent dat we het gebied anders kunnen gaan indelen.

In 2021 heeft een aantal van u onder leiding van het bureau LOS Stad om Land meegedacht over de toekomstige indeling.

Het resultaat was een ‘beeld-kwaliteitsplan’. Ons College van Burgemeester en Wethouders heeft het initiatief genomen om dit plan uit te werken tot een gedetailleerder ontwerp.

Dat bleek een ingewikkelde opdracht omdat de omstandigheden de laatste tijd ingrijpend zijn veranderd.

Zo zijn de kosten voor slopen en bouwen enorm gestegen. Verder heeft de minister gemeenten verplicht om minstens 30% van de nieuwe woningen als sociale woningbouw te laten realiseren.

Tenslotte heeft de minister gemeenten verplicht om daarbovenop nog eens 37% van de woningen ‘betaalbaar’ te maken.

Dit alles maakt dat het lastig is geworden om een ontwerp te maken dat precies past binnen het beeld-kwaliteitsplan en alle andere kaders die de gemeenteraad heeft vastgesteld.

Wij hebben daarom de Meedenkgroep opnieuw uitgenodigd om mee te denken over de verschillende ontwerpen.

We hebben enkele mogelijkheden uitgewerkt en die met de Meedenkgroep besproken.

We proberen daarbij zo dicht mogelijk bij het oorspronkelijke plan te blijven, maar dat lukt niet voor 100%.

Inmiddels is het ons duidelijk dat er in de wijk zorgen zijn over hoe de mogelijke alternatieven er nu uit zien.

 

Wij nodigen u daarom uit voor een informatiebijeenkomst. Wij vertellen u daar meer over de puzzel die we moeten oplossen.

Ook kunt u de mogelijkheden zelf bekijken en uw mening geven. Wij nemen uw reacties mee bij het vervolg van het traject en we hopen u daarom op maandag 20 november te ontmoeten.

U kunt de bijeenkomst alleen bijwonen wanneer u zich heeft aangemeld voor 15 november aanstaande (via rbontenbal@heumen.nl).

Geeft u dan svp ook aan met hoeveel personen u langs wil komen.

Op basis van de aanmeldingen kiezen we een passende ruimte.

Zo kunnen we garanderen dat er voor iedereen plaats is.

 

brief gemeente Herinrichting Molenpark pagina 1

brief gemeente Herinrichting Molenpark pagina 2