Klimaatneutraal Heumen 2050


Op 28 september 2016 was het Klimaatcafé in café de Muse in Malden, de aftrap van een gezamenlijke route naar een klimaatneutraal Heumen.

 

De avond begon met een inspirerende inleiding over welke weg Heumen nog heeft te gaan en op welke manier inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties kunnen bijdragen om dit doel te bereiken. Daarna gingen de aanwezigen in vijf themawerkgroepen aan de slag om ideeën en kansen te verzamelen en uit te werken. In de bijlage ziet u de resultaten daarvan.

Wij kijken terug op een zeer geslaagde avond!

 

Bij de afsluiting van het Klimaatcafé hebben we geschetst op welke manier we samen met u verder willen werken aan het tot stand brengen van de routekaart. Dat willen we doen door de ideeën en kansen die op 28 september zijn ingebracht tijdens drie werksessies verder uit te werken. Ook voor nieuwe ideeën is er natuurlijk ruimte. Het doel is om de ideeën en kansen uit te werken tot concrete projectvoorstellen voor de routekaart, met een scherp beeld van (mogelijke) initiatiefnemers en hun behoeften.

 

Tijdens de werksessies komen de thema’s van het Klimaatcafé opnieuw aan de orde en bouwen we dus voort op de daar ingebrachte ideeën. Hieronder kunt u zien welke thema’s wanneer aan de orde komen. Tussen haakjes achter het thema staan de ideeën die tijdens het Klimaatcafé bij dat thema ingebracht zijn. Er is gekozen voor een zo logisch mogelijke combinatie van thema, idee en stakeholders. Ideeën die niet terugkomen in de werksessies, worden in eerste instantie door de gemeente opgepakt.

 

Werksessie 1: ‘het buitengebied in dienst van het klimaat’

10 november, 19.00 – 22.00 uur

Op deze avond staat het buitengebied centraal en hoe we dat slim kunnen inzetten voor de route naar klimaatneutraal. Er komen twee thema’s aan de orde, namelijk energie (grootschalige duurzame energie opwekking) en water (de opvang van water in retentiegebieden).

 

Werksessie 2: ‘klimaat en energie in mijn directe omgeving’

15 november, 19.00 – 22.00 uur

Op deze avond draait het om uw directe woonomgeving, zowel de woning als de openbare ruimte in de wijk, zowel de scholen als andere voorzieningen in de wijk. Er komen vier thema’s aan de orde, namelijk energie (besparen), groen en water (rondom het huis), afval (bewustwording) en mobiliteit (in de wijk).

 

Werksessie 3: ‘klimaat en energie bij bedrijven(terreinen)’

22 november, 19.00 – 22.00 uur

Op deze avond gaat het om de mogelijkheden die bedrijven hebben om bij te dragen aan klimaatneutraal. Er komen drie thema’s aan de orde, namelijk energie (besparen en duurzaam opwekken bij en door bedrijven), mobiliteit (o.a. woon-werkverkeer) en afval (stimuleren hergebruik, en restwarmte).

 

Kunt u een bijdrage leveren aan een of meer werksessies? Meldt u zich dan gauw aan via milieu@heumen.nl en doe mee!

 

 

Henk van den Berg

Wethouder milieu

 

THEMAGROEP AFVAL = GRONDSTOF