Wijkschouw Molenwijk-Randwijk-Kroonwijk


Dinsdag 24 oktober 2017 van 19:00 – 21:00 uur

In het kader van preventie woninginbraken is dinsdag 24 oktober een wijkschouw Veilig Wonen’ gehouden.  De wijkschouw is georganiseerd door de gemeente Heumen in samenwerking met politie en het Centrum voor Criminaliteitspreventie van Veiligheid (CCV). Aanwezig waren de burgemeester, de wijkagent, diverse ambtenaren van afdelingen die relatie hebben met veiligheid, vertegenwoordigers van buurtpreventie whatsapp groepen, diverse wijkbewoners en bestuursleden van de Vereniging Belangenbehartiging Molenwijk.

De start van de wijkschouw vond plaats in de school De Vuurvogel 2 aan de Schoren. Na een korte inleiding van Marian Verkerk van het CCV zijn een aantal principes besproken. Alle deelnemers zijn vervolgens op de fiets door de wijk gefietst en hebben een aantal van de zaken teruggezien in de diverse straten in de wijk. Tips en kritiekpunten zijn meegenomen voor bepaling van het beleid voor de wijken. Er is tijdens de twee uur durende fietstocht gekeken wat er goed en wat minder goed gaat in de openbare ruimte in dit deel van Malden Oost. Ook werden voorbeelden gegeven van woningen waarvan de uiterlijke kenmerken, bijvoorbeeld geen of slecht verlichting, aanleiding geven voor potentiele inbraak.

De resultaten van de wijkschouw zullen door de gemeente worden verwerkt en op korte termijn worden gepresenteerd.