Molenwijk zoekt Straatambassadeurs


Het project Straatambassadeurs is een initiatief van de Vereniging Belangenbehartiging Molenwijk (VBM).
Het doel is om de verbondenheid en communicatie tussen de bewoners van de Molenwijk te bevorderen.

Waarom straatambassadeurs?

Bewoners hebben aangegeven behoefte te hebben aan meer contact en onderlinge betrokkenheid in de Molenwijk. De VBM onderneemt nu gesteund door de gemeente dit initiatief.

Wat doet een straatambassadeur?

  • houdt zich actief op de hoogte van het wel en wee in de straat
  • helpt desgevraagd medebewoners met elkaar in contact te komen om welke reden dan ook
  • helpt de VBM met het organiseren van straatactiviteiten zoals het opzetten van een straat/wijkfeest
  • verwelkoming nieuwe straatbewoners
  • situaties, vragen, ideeën, initiatieven ontvang je en stuur je door aan de vereniging

Als ambassadeur heb je een signaalfunctie. Je bent het aanspreekpunt/contactpersoon voor buren en communicatiekanaal richting de Vereniging Belangenbehartiging Molenwijk.
De straatambassadeur bepaalt zelf hoe hij/zij dat aanpakt.

Wat is NIET de taak van de straatambassadeur?

Je bent niet verantwoordelijk voor de straat of wijk. Het is niet de bedoeling dat je zelf problemen moet oplossen.

Samenwerking

Je staat er niet alleen voor!

Als straatambassadeur werk je samen met de andere bewoners van de straat/wijk, met de groep straatambassadeurs en met het bestuur van de Vereniging Belangenbehartiging Molenwijk.

Je kunt ook met twee personen ambassadeur worden van je straat.

Aanmelden ?

Aanmelding kan via mail naar info@vbmolenwijk.nl via de website www.vbmolenwijk/contact/ of neem contact op via telefoonnummer 06-12725582.