informatie mbt Project Slim Molenwijk + Indexberekening


indexberekening Randwijksingel:

CONCEPT 2015-10-01 2onder1 kap Randwijksingel 32 woningen

Indexberekening Hoekwoning schuine daken

CONCEPT 2015-10-01 Hoekwoning schuine woningen

 

Indexberekening Tussenwoning schuine daken

CONCEPT 2015-10-01 Tussenwoning schuine woningen

EPA-W Rapport – De Wieken 80 Malden

Net als de 1e bijeenkomst “Slim Molenwijk” op 2 juni j.l., was die op 6 oktober een groot succes. Zo’n 70 belangstellenden kregen op die avond te horen wat er tijdens de zomermaanden door diverse bewoners en bureau 5plus1 werd onderzocht en in kaart gebracht. Ook de enthousiaste presentaties door 2 deskundigen over zonnepanelen en isolatie heeft ongetwijfeld vele geïnspireerd om eens goed na te denken over het nemen van energiebesparende maatregelen voor hun huis.

 

Echter, het project “Buurten over energie” (BOE) is, zoals de naam al aangeeft, er op gericht om deze maatregelen SAMEN te nemen. Hoe meer deelnemers, hoe goedkoper. Dus ga in dit stadium nog niet individueel onderhandelen met een leverancier. Wacht er nog even mee totdat de 4 themagroepen (zonnepanelen, (vloer)isolatie, dakvervanging, HR++/spouw-/voegwerk) hun advies uitgebracht hebben en concrete offertes gemaakt kunnen worden!

 

Het is verder geweldig om hier te melden dat de gevraagde subsidie over BOE is goedgekeurd. Hierdoor is het mogelijk geworden voor het maken van 1) een energie-index voor 2 typen huizen, 2) een bouwkostenraming voor de dakconstructie en dakbedekking van de schuine huizen, 3) een nieuwe website.

 

Echter om ook in de toekomst nog enige financiële armslag te behouden, hierbij nogmaals het verzoek om je via deze site ( vereniging>lidmaatschap) aan te melden als lid van VBM. De contributie is slechts € 7.50 voor 2016. Deze geldt ook voor de bestaande leden. Doe het vandaag nog! Je krijgt er veel voor terug.

Verslag 1e bijeenkomst Slim Molenwijk 2-6-2015

buurt vool energie

Georganiseerd door: Vereniging Belangenbehartiging Molenwijk (VBM) in de personen van Rob Lock, Eric Peters, Jerry Verhoeff, en op persoonlijke titel Bert Vissers en Teun Castelijn.
Ondersteunend bureau en presentatie: Bureau 5Plus1, in de personen van Daan Overeem en Laurette Bulkens.
Verslag: Bert Vissers.

De opkomst op deze eerste informatieavond is verpletterend, er zijn ruim 100 wijkbewoners bijeengekomen in basisschool de Vuurvogel. De aula is goed gevuld. Het thema is om te onderzoeken of een gezamenlijke aanpak van de verbetering en verduurzaming van de woningen in onze wijk mogelijk is. Dat blijkt een schot in de roos. De volgende mensen komen aan het woord: Rob Lock, Bert Vissers, Daan Overeem, Laurette Bulkens.

Voorzitter Rob Lock van de VBM heet iedereen welkom. Hij licht toe hoe de belangenvereniging is ontstaan, en wat hun relatie is met dit buurtinitiatief rondom ENERGIE. Rob legt het accent op de isolerende maatregelen die, in deze uit de begin jaren 70 daterende wijk, veel rendement kunnen gaan opleveren, en is blij met zoveel aanwezigen.

Bert Vissers – de Wieken 92
Hierna neemt Bert Vissers het woord, die namens een aantal medebewoners aangeeft dat voor de woningen met de ‘schuine daken’ niet alleen isolatie noodzakelijk is, maar ook verbetering van de dakconstructie zelf. De spaanplaten verweren, en het dak-bitumen is binnen enkele jaren aan vervanging toe. Nu liggen er al een aantal lagen op, maar meer kunnen de daken niet verdragen. De bewoners willen dit gezamenlijk op gaan pakken en hebben zich om die reden bij dit initiatief aangesloten.

Daan Overeem van Bureau 5Plus1
Daan neemt vervolgens het woord. Hij is vanavond vanuit Bureau 5Plus1 aanwezig als strategisch adviseur, samen met Laurette Bulkens die bouwadviseur is. Samen zijn zij door de Gemeente aan onze wijk toegewezen als steun en toeverlaat in dit ENERGIE-traject. Hij legt uit dat we als wijk vallen onder een belangrijke stimuleringsregeling die als basis heeft het samen als wijk energie te gaan besparen. Hierbij vallen we onder de Stadsregio Arnhem/Nijmegen. Daan geeft aan dat we als ‘BUURT OVER ENERGIE’ een subsidie kunnen krijgen tot zo’n 10.000 euro voor gezamenlijke activiteiten en kosten, bv. om bijeenkomsten te organiseren of eventuele onderzoeken die we gezamenlijk willen doen. Hiervoor moeten we een aanvraag indienen. De advisering door Bureau 5Plus1 is kosteloos.
Subsidies voor individuele energiebesparende maatregelen via de gemeente zijn niet mogelijk, de pot is jammer genoeg al leeg. Maar ook hier is onderzoek in nodig.
Noot: d.d. 7 juni is een aanvraag ‘Projectinitiatief Molenwijk’ de deur uitgegaan naar de gemeente voor de goedkeuring van een subsidiebedrag voor dit wijkinitiatief.

Daan leidt ons door een PowerPointpresentatie heen, met als basis dat inzicht in je energieverbruik belangrijk is: om te vergelijken en om bewust keuzes te kunnen maken hoe je energie kunt besparen. Hierbij wordt duidelijk hoe hoog verhoudingsgewijs energiekosten in een woning eigenlijk zijn, en wat daarin nog te verbeteren en te verdienen valt. Hij legt nadruk op een gezamenlijke aanpak vanuit een wijk en geeft aan tot welke voordelen dat kan leiden. Door samen in te kopen kunnen we een stevige onderhandelingspositie innemen, tot lagere offertes komen en kennis delen bij het uitkiezen van de leveranciers. Lokale ondernemers hebben overigens de voorkeur bij de uitvoering van het werk, dat is een principieel uitgangspunt. Daarnaast is een buurt-energietraject goed voor het milieu.

Laurette Bulkens van Bureau 5Plus 1
Laurette gaat vervolgens meer specifiek in op de bouwkundige kanten van een eventueel gezamenlijk buurttraject. Zij geeft aan dat huiseigenaren te maken krijgen met een verplicht energielabel bij de verkoop van hun huis. En noemt een aantal energiebesparende maatregelen die je als huiseigenaar kunt nemen, denk aan folie achter de verwarming, het kitten van raamnaden, een zonneboiler aanleggen, zonnepanelen plaatsen, balansventilatie toepassen, vloerisolatie, dakisolatie en muurisolatie aanbrengen, of het opnieuw voegen van buitenmuren. Ze geeft aan dat een maatwerkadvies mogelijk is op het gebied van energieverbruik en energiebesparing. Bijvoorbeeld van 2 voorbeeldhuizen uit de gehele wijk die samen exemplarisch zijn om ze te kunnen vergelijken met de rest van de wijk. Het maatwerkadvies kun je hierna dus op alle huizen toepassen.
Laurette heeft contact gezocht met Solid Fund, de verhuurder van de huurhuizen. In 1e instantie was daar niet veel animo voor het energietraject, maar doordat enkele huurders hebben aangegeven dat ze zeker ook bij hun huizen verbeteringen behoeven is het gesprek nu meer open. Hoe meer huurders dit aangeven, hoe groter de druk op Solid Fund kan worden, dus ook huurders kunnen zich bij dit buurttraject aansluiten!

Hoe hebben we de avond afgesloten:
Deze bijeenkomst leidt tot het formeren van geclusterde groepjes die verschillende interesses en belangen hebben. Deze groepjes worden samengesteld uit de ter plekke door u ingevulde formulieren ‘SLIM-MOLENWIJK’. Hier ontvangt u eind juni meer informatie over.
Mocht u dit verslag lezen en dit formulier nog niet ingevuld hebben dan kunt u dat alsnog opvragen bij de Vereniging Belangenbehartiging Molenwijk (zie het emailadres van Rob Lock).

Om de komende maanden samen vanuit het gevoel van verbinding en samen optrekken
goed aan de gang te kunnen, hebben we de VBM hard nodig. Om die reden zou het fantastisch zijn als iedereen (voor het komend jaar en eventueel langer) lid wordt van deze mooie club. Voor maar 5,- euro per jaar kan dit.
Geef je dan op via het volgende mailadres info@vbmolenwijk.nl

 

buurt 1