Plannen locatie De Schoren / school De Vuurvogel


MALDEN -15 januari 2018

Er zijn weer nieuwe ontwikkelingen in onze wijk omtrent de school De Vuurvogel.  Wij willen u daarover graag informeren en uw reactie ontvangen !

Onlangs heeft het college van burgemeester en wethouders het bericht uitgedragen te willen kiezen voor nieuwbouw van De Vuurvogel aan de Gladiolenstraat in de Kroonwijk. Deze keuze is opgenomen in een Integraal Huisvestingsplan.
Dit betekent in de Molenwijk geen school meer!

Daarnaast is het college ook aan de slag gegaan met mogelijke nieuwe invulling van de bestaande schoollocaties.  Er zijn verschillende varianten uitgewerkt. Deze zijn opgenomen in een  Stedenbouwkundige Verkenning. Voor De Schoren zijn de volgende varianten genoemd:

– Woningen in bestaand gebouw

– Nieuwbouw Patiowoningen

– Appartementen

– Inrichting als park

B&W heeft nu de keuze voor de schoollocatie én de invulling van de bestaande locaties voorgelegd aan de gemeenteraad.
De gemeenteraad beslist op donderdag 25 januari of zij instemt met deze 2 raadsvoorstellen.  Ter voorbereiding op deze raadsvergadering en ter meningsvorming zal op woensdag 17 januari beide raadsvoorstellen in de Commissie Welzijn worden besproken. Zowel de commissie vergadering als de gemeenteraadsvergadering zijn openbaar.

Wilt u nog kenbaar maken aan de gemeenteraad wat u van deze keuzes vindt, bezwaar maken op deze plannen, of anderszins uw reactie geven ?
Maak dan gebruik van de mogelijkheid om voorafgaand aan de commissievergadering en/of gemeenteraadsvergadering als burger in te spreken !
U kunt hiervoor contact opnemen met griffie@heumen.nl of tel 024 – 3588467.

De agenda is te vinden via deze link: Agenda Raadsvergadering 25 januari 2018

De raadsvergadering is ook live te beluisteren via deze link: Raadsvergadering 25 januari 2018