Nieuws

Diverse.


Gladheidbestrijding Molenwijk

26-11-2021 Weet u het nog? Afgelopen winter was er een flink pak sneeuw gevallen. Mede door de aanhoudende kou bleef dit langer liggen dan normaal. De gemeente strooide zout op wegen en paden en veegde daar waar kon, om de wegen zo goed mogelijk begaanbaar te houden.  Een flink aantal […]


Tweede bewonerssessie herontwikkeling schoollocatie

2e Bewonersbijeenkomst Op 21 september organiseerde de gemeente Heumen de eerste bewonersbijeenkomst voor de herontwikkeling van de voormalige schoollocatie Vuurvogel II aan De Schoren. Op deze locatie komt woningbouw en een park voor de wijk. In deze bijeenkomst zijn er drie onderscheidende ideeën voorgelegd en besproken. Op 20 en 21 […]


Burendag 25 september 2021

Gezellig en geslaagde burendag in de Molenwijk! Onder de vlag van de landelijke burendag zijn er 2 initiatieven in de Molenwijk geweest. De Wieken In de ochtend zijn een aantal buren in een hofje aan De Wieken enthousiast aan de slag gegaan met het verfraaien van het groen in hun […]


Start planvorming voormalige schoollocatie

09-09-2021 Op dinsdag 21 september organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst voor wijkbewoners m.b.t. de planvorming van de voormalige schoollocatie. Hiervoor ontvangen wijkbewoners per post een uitnodiging. Klik hier voor de brief. Deze bijeenkomst vindt plaats in de Burgerzaal van het gemeentehuis in drie tijdsblokken. Blok 1: 14.00- 15.30 uur Blok […]


Molenwijk Buurtborrel!

01-09-2021 Ook dit jaar weer is het Nationale Burendag en tijd voor iets gezelligs in onze wijk.  Een drietal buurtgenoten heeft de organisatie op zich genomen voor een leuke buurtborrel. De borrel vindt plaats op zaterdag 25 september vanaf 16.00 uur tot ongeveer 20.00 uur. Locatie: veldje voor de school […]


Tijdelijke bewoning schoolgebouw aan De Schoren

26-05-2021 bericht gemeente Heumen Op 8 maart is Kindcentrum de Vuurvogel aan de Gladiolenstraat in gebruik genomen. Daarmee is het gebouw van Vuurvogel 1 aan de Veldsingel en Vuurvogel 2 aan de Schoren leeg komen te staan. Totdat duidelijk is wat er met de voormalige scholen gaat gebeuren, worden beide […]


Werkgroep herbestemming Vuurvogelterrein

De school gaat weg en wat komt er voor terug? Dat vraagt u zich misschien ook af?  Geïnitieerd door de Vereniging Belangenbehartiging Molenwijk is vanaf begin 2019 een werkgroep, bestaande uit een aantal wijkbewoners, aan de slag gegaan met deze vraag. Wat is de stand van zaken? In januari 2018 […]


Algemene Ledenvergadering november 2020 gaat niet door!

De algemene Ledenvergadering november 2020 gaat niet door! I.v.m. corona-maatregelen vinden wij het niet verstandig om een fysieke vergadering met de leden doorgang te laten vinden. Financiële controle is door de kascommissie reeds gedaan t/m november 2019. Door corona zijn er geen nieuwe projecten opgestart. De lopende projecten zijn Werkgroep […]


Wijk van de Toekomst

MALDEN -31 januari 2020 Op Donderdag 13 februari organiseert de VBM een informatieve bijeenkomst voor de inwoners van de Molenwijk. Het thema van deze avond is : de Molenwijk: Wijk van de Toekomst! De gemeente Heumen is in 2020 gestart met een “Wijk van de Toekomst” project. De “Wijk van […]


Algemene Ledenvergadering 2019

Op donderdag 28 november 2019 houdt de Vereniging Belangenbehartiging Molenwijk haar jaarlijkse algemene ledenvergadering. De aanvang is weer om 20.00 uur in de school De Vuurvogel aan De Schoren 10. Ook dit jaar weer een belangrijke vergadering voor onze wijkvereniging. Op de agenda staan Opening 20.00 uur Notulen ALV 22-11-2018 (Download […]