Tijdelijke opvang in schoolgebouw


27 mei 2022

De plannen voor de herontwikkeling van het voormalig schoolterrein is in een stille fase.  Althans wat de herontwikkeling betreft. Er zijn ideeën voor woningbouw (appartementengebouw) op de plek van het huidige schoolgebouw en ontwerpschetsen voor het Molen(wijk)park rondom.

Gedurende de ontwikkeling van de plannen wordt het leegstaande schoolgebouw tijdelijk gebruikt (antikraak regeling) voor bewoning door klein aantal jongeren en werkplek voor kleine zelfstandigen.

Op dit moment heeft de gemeente plannen om het schoolgebouw als tijdelijke noodvoorziening in te zetten voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. De huidige bewoners en gebruikers zullen dan elders huisvesting moeten vinden. Wanneer precies de noodopvang actief zal zijn is nog niet bekend. De verwachting is dat binnen enkele weken zal zijn. Eerst zal het gebouw verder aangepast moeten worden, voordat de nieuwe groep bewoners kunnen wonen. Daadwerkelijke bewoning zal dan waarschijnlijk in de zomervakantie starten.