Start planvorming voormalige schoollocatie


09-09-2021

Op dinsdag 21 september organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst voor wijkbewoners m.b.t. de planvorming van de voormalige schoollocatie. Hiervoor ontvangen wijkbewoners per post een uitnodiging. Klik hier voor de brief.

Deze bijeenkomst vindt plaats in de Burgerzaal van het gemeentehuis in drie tijdsblokken.

Blok 1: 14.00- 15.30 uur
Blok 2: 16.00- 17.30 uur
Blok 3: 19.00 -20.30 uur

Voor deelname is aanmelding verplicht. U kunt zich aanmelden door uiterlijk 16 september een e-mail te sturen naar woningbouw@heumen.nl. Geeft u hierbij aan wat uw 1e en 2e voorkeur is, zodat iedereen de gelegenheid gegeven kan worden aanwezig te zijn.

Doel: U informeren over het proces hoe de gemeente tot woningen en een park wil komen en u in de gelegenheid te stellen ideeën in te brengen of mee te denken.

Ter ondersteuning van deze planvorming heeft de gemeente het ontwerpbureau LOS Stadomland opdracht gegeven hier uitwerking aan te geven. Uw mening wordt gevraagd aan de hand van drie onderscheidende ideeën.